Fokus / Фокус / Fokusi

Kosovë

THIRRJE PËR TRAJNIM

Thirrje për Organizatat e Shoqërisë Civile të Ballkanit Perëndimor për të marrë pjesë në Trajnimin mbi Prokurimin Publik

Kosovë

Kosova synon ta ulë korrupsionin me prokurimin elektronik

Që nga 1 shatori i këtij viti, të gjitha ofertat e tenderimit publik në vlera të mëdha pranohen në mënyrë elektronike dhe jo fizike, siç ka qenë deri më tash.

Kosovë

Diskutohet pasiguria juridike dhe mungesa e monitorimit në prokurim publik

Demokraci Plus (D+), të mërkurën ka mbajtur një tryezë diskutimi lidhur me punën e Organit Shqyrtues të Prokurimit (OShP) dhe procesin e monitorimit të aktiviteteve të prokurimit aga ana e Komisionit Rregullativ të Prokurimit Publik (KRPP).

Kosovë

U certifikuan 220 zyrtarë të prokurimit publik

Në bashkëpunim me USAID ndërmjet programit "Komunat Transparente Efektive dhe Llogaridhënëse" është organizuar ceremonia e certifikimit të 220 zyrtarëve professional në Prokurim Publik.