Dokumenti Bosna i Hercegovina

REZULTATI POLAZNOG ISTRAŽIVANJA

IZVJEŠTAJI REVIZIJE

Godišnji izvještaj revizije o glavnim nalazima i preporukama Ureda za reviziju institucija BiH za 2011. godinu

Godišnji izvještaj revizije o glavnim nalazima i preporukama Ureda za reviziju institucija BiH za 2012. godinu

Godišnji izvještaj revizije o glavnim nalazima i preporukama Ureda za reviziju institucija BiH za 2013. godinu

Godišnji izvještaj revizije o glavnim nalazima i preporukama Ureda za reviziju institucija BiH za 2014. godinu

Godišnji izvještaj revizije o glavnim nalazima i preporukama Ureda za reviziju institucija BiH za 2015. godinu

Godišnji izvještaj revizije o glavnim nalazima i preporukama Ureda za reviziju institucija BiH za 2016. godinu

 

Izvještaj o reviziji finansijskih izvještaja Vlade FBiH Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu

Izvještaj o reviziji finansijskih izvještaja Vlade FBiH Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu

Izvještaj o reviziji finansijskih izvještaja Generalnog sekretarijata Vlade FBiH za 2013. godinu

Izvještaj o reviziji finansijskih izvještaja Vlade Federacije BiH za 2014. godinu

Izvještaj o finansijskoj reviziji Vlade Federacije BiH za 2015. godinu

Izvještaj o finansijskoj reviziji Vlade Federacije BiH za 2016. godinu

 

Izvještaj o reviziji Konsolidovanog godišnjeg finansijskog izvještaja korisnika budžeta Republike Srpske za 2011. godinu

Izvještaj o reviziji Konsolidovanog godišnjeg finansijskog izvještaja korisnika budžeta Republike Srpske za 2012. godinu

Izvještaj o reviziji Konsolidovanog godišnjeg finansijskog izvještaja korisnika budžeta Republike Srpske za 2013. godinu

Izvještaj o reviziji Konsolidovanog godišnjeg finansijskog izvještaja korisnika budžeta Republike Srpske za 2014. godinu

Izvještaj o reviziji Konsolidovanog godišnjeg finansijskog izvještaja korisnika budžeta Republike Srpske za 2015. godinu

Izvještaj o reviziji Konsolidovanog godišnjeg finansijskog izvještaja korisnika budžeta Republike Srpske za 2016. godinu

IZVJEŠTAJI AGENCIJE ZA JAVNE NABAVKE

OSTALI DOKUMENTI