Fokus / Фокус / Fokusi

POZIV ZA UČEŠĆE U OBUCI

Datum: 28.06.2019.

Srbija

 

28.6.2019.

Poziv za učešće u obuci otvoren je za sve organizacije građanskog društva koje ispunjavaju sledeće uslove:

1) registrovane su na teritoriji Republike Srbije;

2) rade duže od godinu dana;

3) neprofitne su;

4) njihov godišnji prihod ne prelazi 50.000 €.

 

Cilj treninga:

Ovom obukom želimo da ojačamo kapacitete organizacija građanskog društva u zemljama Zapadnog Balkana (ZB) i da im omogućimo da aktivno učestvuju u borbi protiv korupcije u oblasti javnih nabavki.

Po završetku treninga, organizacije iz pet zemalja Zapadnog Balkana će imati priliku da napišu i podnesu svoje predloge projekata i konkurišu za sredstva za realizaciju sopstvenih projekata u oblasti praćenja javnih nabavki. Očekivani broj organizacija iz pet zemalja regiona koje će dobiti sredstva opredeljena za finansiranje je između 10 i 20.

 

Trajanje obuke: 2 dana

Očekivani broj organizacija građanskog društva iz regiona ZB: 50

Očekivani broj učesnika na treningu: 50 

Očekivani broj organizacija iz svake zemlje: 10 

Broj učesnika iz Srbije: 10 osoba iz 10 organizacija 

 

Planirane teme:

1) Uvodni deo: Korupcija u javnim nabavkama

-          Ranjivost sistema javnih nabavki i izloženost korupciji

-          Okolnosti i uzroci korupcije u javnim nabavkama

-          Otkrivanje mehanizama korupcije  

-          Ključne referentne tačke za sprečavanje korupcije u sistemu javnih nabavki

-          Praktične antikorupcijske mere u javnim nabavkama

 

2) Metodologija praćenja javnih nabavki Balkan Tender Watch (BTW): uvod

BTW metodologija: instrument koji se koristi za identifikaciju tačaka u sistemu javnih nabavki koje su najizloženije korupciji.

Obuka će obuhvatiti tri glavna segmenta koji predstavljaju glavne odlike sistema javnih nabavki, na osnovu podataka prikupljenih primenom metodologije:

Prvi segment će se fokusirati na zakonodavstvo (odnosno na stepen njegove usklađenosti sa pravilima EU i ključnim antikorupcijskim principima) i opšti učinak sistema javnih nabavki.

Drugi segment će se fokusirati na ciklus javnih nabavki, pri čemu će se analizirati podaci dobijeni nadzorom konkretnih slučajeva javnih nabavki (koje je prethodno analizirala BTW koalicija).

Treći segment će biti fokusiran na merenje odgovora institucija koje su zadužene za integritet i borbu protiv korupcije u slučajevima javnih nabavki. Ovakav pristup bi trebalo da omogući merenje efikasnosti antikorupcijskih mehanizama (procedura i institucija), na bazi njihovih reakcija na potencijalne ili već dokazane koruptivne prakse koje je sistem već otkrio.

Trening je osmišljen kao „učenje u fazama“ i sastoji se od tri osnovna koraka: istraživanja, razvoja koncepta i primene koncepta. Na taj način će polaznicima treninga biti omogućeno da u svojim zajednicama sami istraže i identifikuju osetljive korupcijske tačke u javnim nabavkama. Osim toga, oni će biti u mogućnosti da primene BTW metodologiju u sopstvenim predlozima projekata, u čijem će fokusu biti lokalni slučajevi javnih nabavki.

Po okončanju obuke, sve organizacije koje prođu obuku biće pozvane da konkurišu za finansiranje sopstvenih projekata kroz koje bi primenili stečeno znanje u praćenju javnih nabavki. U Srbiji će biti podržano do 5 projekata organizacija koje završe obuku.

Sprovođenje projekata koje će odabrane organizacije realizovati na lokalnom nivou

Odabrane organizacije će moći da implementiraju svoje projekte u periodu od najduže 12 meseci. Tokom tog perioda, one će primenjivati metodologiju BTW na konkretne slučajeve javnih nabavki (3-5 slučajeva po organizaciji). Tokom implementacije projekta, odabrane organizacije će sprovesti detaljan monitoring slučajeva i nakon što završe monitoring, napisaće detaljan izveštaj na osnovu svojih nalaza. Takođe, odabrane organizacije će imati priliku da svoje izveštaje i nalaze predstave na jednoj od sesija regionalne konferencije u okviru Balkan Tender Watch projekta.

 

Datum održavanja obuke je 5. i 6. septembar 2019. godine, a prisustvo je obavezno na svim sesijama. Radni jezik radionice je srpski, a broj polaznika je ograničen. O mestu održavanja treninga obavestićemo izabrane kandidate/kandidatkinje. Organizator pokriva sve troškove.

Predstavnici/e koji/e žele da se prijave za pohađanje treninga iz oblasti javnih nabavki, treba da popunjen formular za prijavu (preuzeti OVDEpošalju na adresu elektronske pošte dsabic@fosserbia.org najkasnije do 19. jula 2019. godine. Prijave koje stignu nakon ovog datuma neće biti uzete u razmatranje.

Za sve dodatne informacije o obuci možete kontaktirati broj +381 11 30 25 830 i +381 11 30 25 800

POZIV

Opšte informacije