Fokus / Фокус / Fokusi

Shqipëria

POZIV ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA

Koalicija Balkan Tender Watch (BTW, osn. 2012, finansirana od strane EU) bori se protiv korupcije sa namjerom da na Zapadnom Balkanu stvori čvrstu antikorupcijsku zajednicu. Članice koalicije su Fondacije za otvoreno društvo u BiH, Srbiji i na Kosovu, Centar za građanske komunikacije - Sjeverna Makedonija, i Mreža za afirmaciju nevladinog sektora - Crna Gora. BTW poziva sve organizacije civilnog društva koje su registrovane u Bosni i Hercegovini prije više od godinu dana, neprofitne su, i godišnji prihod im ne prelazi 50.000 EUR, da predlože svoje predstavnike za trening o praćenju javnih nabavki. Trening traje 2 dana i održaće se u sedmici od 02. do 06. septembra 2019., a organizator pokriva sve troškove. Organizacije koje prođu trening mogu da konkurišu za grant sredstva za realizaciju sopstvenih projekata praćenja javnih nabavki. Popunjen obrazac za prijavu na trening pošaljite na aida@osfbih.org.ba najkasnije do 20. augusta 2019.   POZIV Opšte informacije

Bosna i Hercegovina

POZIV ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA

Poziv za učešće na treningu i finansiranje projekata praćenja javnih nabavki u Bosni i Hercegovini

Srbija

POZIV ZA UČEŠĆE U OBUCI

Poziv organizacijama građanskog društva Zapadnog Balkana za učešće u obuci o javnim nabavkama

Kosovë

THIRRJE PËR TRAJNIM

Thirrje për Organizatat e Shoqërisë Civile të Ballkanit Perëndimor për të marrë pjesë në Trajnimin mbi Prokurimin Publik

Македонија

Обука за јавни набавки со право на поднесување пријава за регионален подгрант

Покана за граѓански организации од државите од Западен Балкан да учесвуваат на обука за јавни набавки

Crna Gora

POZIV ZA OBUKU

Poziv organizacijama civilnog društva za Obuku o javnim nabavkama

Kosovë

Kosova synon ta ulë korrupsionin me prokurimin elektronik

Që nga 1 shatori i këtij viti, të gjitha ofertat e tenderimit publik në vlera të mëdha pranohen në mënyrë elektronike dhe jo fizike, siç ka qenë deri më tash.

Kosovë

Diskutohet pasiguria juridike dhe mungesa e monitorimit në prokurim publik

Demokraci Plus (D+), të mërkurën ka mbajtur një tryezë diskutimi lidhur me punën e Organit Shqyrtues të Prokurimit (OShP) dhe procesin e monitorimit të aktiviteteve të prokurimit aga ana e Komisionit Rregullativ të Prokurimit Publik (KRPP).

Bosna i Hercegovina

Stav NVO-a: Aktuelni sistem obesmišljava javne nabavke i legalizira bezočnu pljačku

Timovi Fonda otvoreno društvo BiH, Razvojne agencije - Eda Banja Luka, Transparency Internationala BiH, Centra za istraživačko novinarstvo BiH i Udruženja građana "Tender" Banja Luka analizirali su postupke ovogodišnjih javnih nabavki, vrijednih više od dvije milijarde KM.

Bosna i Hercegovina

Tenderske dokumentacije postale javno dostupne na Portalu javnih nabavki

Agencija za javne nabavke BiH kontinuirano radi na unaprjeđenju funkcionalnosti Portala javnih nabavki (www.ejn.gov.ba).