Fokus / Фокус / Fokusi

POZIV ZA OBUKU

Datum: 26.06.2019.

Crna Gora

Mreža za afirmaciju nevladinog sektora (MANS) u sklopu regionalnog projekta Balkan Tender Watch finansiranog od strane Evropske komisije organizuje dvodnevni trening iz oblasti javnih nabavki.

Ovaj poziv za obuku važi za lokalne organizacije civilnog društva (OCD) koje ispunjavaju sljedeće kriterijume:

  • da su registrovane u Crnoj Gori;
  • da djeluju najmanje godinu dana;
  • da su neprofitne;
  • da njihov godišnji prihod ne prelazi € 50,000.

Pozivamo organizacije civilnog društva da prijave svoje predstavnike za učešće na obuci koja ima za cilj jačanje kapaciteta lokalnih organizacija civilnog društva iz Crne Gore i omogućavanje aktivnog učešća u borbi protiv korupcije u oblasti javnih nabavki.

Na obuci ćemo govoriti o:

  • Javne nabavke – pojam, značaj, zakonski okvir, vrste javnih nabavki
  • Dostupnosti podataka, evidencije i izvještavanja o javnim nabavkama
  • Korupcija u javnim nabavkama – razlozi, uzroci, koruptivne šeme i primjeri iz prakse
  • Zaštita prava u postupku javne nabavke
  • Alat za monitoring javnih nabavki BTW- benčmarking instrument za praćenje: zakonodavstva, ciklusa javnih nabavki (monitoring konkretnih slučajeva javnih nabavki), odgovornosti institucija zaduženih za integritet i borbu protiv korupcije u slučajevima javnih nabavki.

Uz pomoć ovog alata polaznici obuke će moći da istražuju i sami detektuju mjesta sklona korupciji u javnim nabavkama u svojim lokanim zajednicama. Takođe, moći će da primijene BTW benčmarking instrument u svom prijedlogu projekta na osnovu slučaja korupcije na lokalnom nivou.

Nakon obuke, sve organizacije koje su prošle obuku će moći da podnesu svoj prijedlog projekta i učestvuju u dodjeli sredstava.

Primjena benčmarking instrumenta na lokalnom nivou od strane organizacija kojima su sredstva dodijeljena

Organizacije kojima sredstva budu dodijeljena će realizovati svoje projekte u periodu od najviše 12 mjeseci. Benčmarking instrument treba da bude primijenjen na konkretne slučajeve javnih nabavki (3-5 slučaja po organizaciji). Tokom realizacije projekta, organizacije će sprovesti detaljan monitoring izabranih slučajeva primjenom benčmarking instrumenta, a nakon završetka monitoringa, sastaviće detaljan izvještaj o svojim nalazima. Organizacije kojima sredstva budu dodijeljena će takođe imati priliku da predstave svoje izvještaje i nalaze na jednoj od sjednica regionalne konferencije Koalicije.

Datum održavanja obuke je 18. i 19. jul, a prisustvo je obavezno na svim sesijama. Radni jezik radionice je crnogorski, a broj polaznika je ograničen. O mjestu održavanja treninga obavijestićemo izabrane kandidate/kandidatkinje. Organizator pokriva sve troškove.

Predstavnici/e koji/e žele da se prijave za pohađanje treninga iz oblasti javnih nabavki, treba da ispune formular za prijavu (preuzeti OVDJE), isti mogu poslati putem e-mail adrese grant@mans.co.me najkasnije do 10. jula ove godine a prijave koje stignu nakon ovog datuma neće biti uzete u razmatranje.

Za sve dodatne informacije o obuci možete kontaktirati broj +382 266 266 i +382 266 327