Focus Highlights

Bosna i Hercegovina

POZIV ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA

Poziv za učešće na treningu i finansiranje projekata praćenja javnih nabavki u Bosni i Hercegovini

Srbija

POZIV ZA UČEŠĆE U OBUCI

Poziv organizacijama građanskog društva Zapadnog Balkana za učešće u obuci o javnim nabavkama

Kosovë

THIRRJE PËR TRAJNIM

Thirrje për Organizatat e Shoqërisë Civile të Ballkanit Perëndimor për të marrë pjesë në Trajnimin mbi Prokurimin Publik

Македонија

Обука за јавни набавки со право на поднесување пријава за регионален подгрант

Покана за граѓански организации од државите од Западен Балкан да учесвуваат на обука за јавни набавки

Crna Gora

POZIV ZA OBUKU

Poziv organizacijama civilnog društva za Obuku o javnim nabavkama