Usvojena žalba Švajcaraca: Direkcija da vrati još 13.400 eura

14.06.2016.

Izvor: www.vijesti.me

 

Komisija za kontrolu postupka javnih nabavki nakon više od dva i po mjeseca usvojila je žalbu švajcarske kompanije Bartolet na tender za izgradnju šestosjede žičare K8 “Kolašin 1600” sa uslugama projektovanja akumulacionog jezera.

Poništene su dvije izmjene tenderske dokumentacije iz februara i marta ove godine, a Ministarstvu održivog razvoja i Direkciji javnih radova, kao naručiocu nabavke, naloženo je da žalioci vrate naknadu od 13,4 hiljada eura koje je trebalo uplatiti po osnovu vođenja žalbenog postupka i troškova sastavljanja žalbe.

Komisija je ovom odlukom omogućila Direkciji da nastavi tenderski postupak jer nije poništena tenderska dokumentacija iako su utvrđene nepravilnosti. Odbijeni su glavni navodi žalioca da se na tenderu, koji poslije jednog poništenog već ulazi u drugu godinu, favorizuje jedan ponuđač jer za to Bartolet, prema ocjeni Komisije, nije dostavio dokaze.

Komisija je utvrdila da Nacrt ugovora nije u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama i Zakonom o obligacionom odnosima po pitanju intervencija u garantnom roku.

Naručilac nije definisao period u kojem je izvođač bio dužan da obavi intervenciju.

 

Više pročitajte na: http://www.vijesti.me/vijesti/usvojena-zalba-svajcaraca-direkcija-da-vrati-jos-13400-eura-892295