Komparativno

 


 

Materijali sa konferencije "Kako do efektivne kontrole svrsishodnosti javnih nabavki?" održane u Sarajevu 05.12.2016.


Bosna i Hercegovina - "Studije slučajeva postupaka javnih nabavki u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Makedoniji i Srbiji"

Pravni i institucionalni okvir za javne nabavke: Makedonija 

Državna revizorska institucija Republike Srbije - "Kako do efektivne kontrole svrsishodnosti javnih nabavki?"

Sistemi javnih nabavki u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Makedoniji i Srbiji

 


 

Konferencija "Kako do efektivne kontrole svrsishodnosti javnih nabavki?" - Sarajevo, 05.12.2016.  

"SISTEMI JAVNIH NABAVKI U BOSNI I HERCEGOVINI, CRNOJ GORI, MAKEDONIJI I SRBIJI"

 


 

Materijali sa konferencije "Kako do efektivne kontrole svrsishodnosti javnih nabavki?" održane u Beogradu 17.11.2016.

 

SVRSISHODNOST JAVNIH NABAVKI NA ZAPADNOM BALKANU - Monitoring postupaka javnih nabavki u BiH za 2015/2016

STRATEŠKO PLANIRANJE I SVRSISHODNOST JAVNIH NABAVKI

KOJI SU IZAZOVI PRILIKOM  UTVRĐIVANJA SVRSISHODNOSTI  JAVNIH NABAVKI

CENTAR ZA GRAĐANSKE KOMUNIKACIJE (CCC) - PREZENTACIJA

ANALIZA SVRSISHODNOSTI KONKRETNIH SLUČAJEVA JAVNIH NABAVKI - SRBIJA

 


 

Konferencija "Kako do efektivne kontrole svrsishodnosti javnih nabavki?" - Beograd, 17.11.2016.

 

"PRIRUČNIK ZA PRAĆENJE I KONTROLU SVRSISHODNOSTI JAVNIH NABAVKI"

 


 

Konferencija "Kako do efektivne kontrole svrsishodnosti javnih nabavki?" - Beograd, 27.11.2015.

 

"SISTEM JAVNIH NABAVKI U BOSNI I HERCEGOVINI, CRNOJ GORI, MAKEDONIJI I SRBIJI

-

Komparativna analiza zakonodavnih i institucionalnih okvira"

 


 

Konferencija "Ka efisasnim javnim nabavkama na Zapadnom Balkanu" - Sarajevo, 11.12.2014.

 

"SISTEM JAVNIH NABAVKI U BOSNI I HERCEGOVINI, CRNOJ GORI, MAKEDONIJI I SRBIJI

-

Komparativna analiza zakonodavnih i institucionalnih okvira i

Komparativna analiza studija slučajeva javnih nabavki"

 Rezultati polaznog istraživanja predstavljeni na konferenciji „Ka efikasnim javnim nabavkama na Zapadnom Balkanu“ održanoj u Beogradu 28.11.2013.


 

„Sistem javnih nabavki u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Makedoniji i Srbiji - Sažetak analize zakonodavnog i institucionalnog okvira“ 

 

„Rezultati polaznog istraživanja“ 

 


 

Materijali sa konferencije „Ka efikasnim javnim nabavkama na Zapadnom Balkanu“ održane u Beogradu 28.11.2013.


 

Fondacija za otvoreno društvo Srbija - „Ka efikasnom sistemu javnih nabavki u zemljama (potencijalnim) kandidatima za članstvo u Evropskoj uniji“


Agencija za javne nabavke Bosne i Hercegovine - „Sistem javnih nabavki u Bosni i Hercegovini“ 


Fond otvoreno društvo Bosna i Hercegovina - „Rezultati istraživanja pravnog i institucionalnog okvira za javne nabavke u Bosni i Hercegovini“ 

 

Fond otvoreno društvo Bosna i Hercegovina -  „Unapredjenje sistema javnih nabavki na Zapadnom Balkanu“ 


„Postupak zaštite prava u predmetima javnih nabavki u Bosni i Hercegovini“ 


„Comparative analyses - Public procurement in Serbia, Macedonia, BiH and Montenegro vs EU“