Focus

Кривична за директорот на ЈП „Пазари“ Битола: склучил договор за јавна набавка со фирма избришана од Централниот регистар

Date: May 21, 2024