EU

Fondacija za Otvoreno Društvo Bratislava

Bivši parner:

Adresa: Baštová 5, 811 03 Bratislava, Slovačka

Tel: +421 2 5441 7758

Fax: +421 2 5441 8867

Web: http://www.osf.sk   

E-mail: alena@osf.sk; viktoria@osf.sk

Fondacija za Otvoreno Društvo Bratislava (FOD BA) osnovana je 1992. kao deo mreže fondacija poznate pod imenom Fondacije za Otvoreno Društvo. FOD BA ima jedinstvenu poziciju i dugogodišnju saradnju sa velikim brojem NVO u Slovačkoj i inostranstvu. Jedina je fondacija koja vec 20 godina podžrava i zalaže se za razvoj demokratije, jačanje vladavine prava, zaštitu ljudskih prava i sloboda uključujući prava manjina, antidiskriminaciju i pružanje jednakih mogućnosti.

Aktuelni strateski prioriteti FOD BA obuhvataju : pravo, dobro upravljanje (promovisanje vladavine prava sa posebnim osvrtom na zaštitu ljudskih prava i učešće građana); obrazovanje (podizanjem kvaliteta obrazovanja, posebno ugroženih grupa); jednake mogućnosti (prevazilaženje problema nejednakosti marginalizovanih grupa u borbi protiv netolerancije, posebno Roma); medije i komunikacije (unapređenje medijske objektivnosti o marginalizovanim grupama, jačanje kapaciteta izveštavanja, javne diskusije o osetljivim temama); javno zdravlje (jednaka prava u ovoj oblasti, posebno za marginalizovane grupe).

U period 2004-2009 Fondacija za otvoreno društvo Bratislava je distribuirala fondove grupe donatora (EEA, Kraljevine Norveške i Slovačke Republike) posvećene unapređenju ljudskih prava kroz Fond za nevladine organizacije. Trenutno FOD Bratislava upravlja fondovima EEA i Norveške posvećen radu nevladinih organizacija u oblasti demokratije i ljudskih prava u Slovačkoj koji se realizuje u periodu 2009-2014. Tim FOD Bratislava čini 23 ljudi.