Predlog za izmenu Zakona o javnim nabavkama

14.09.2017.

Izvor: www.nadzor.org.rs

 

Vlada Republike Srbije je donela Strategiju razvoja javnih nabavki u Republici Srbiji za period 2014–2018. godina kojom je predviđeno dalje usklađivanje propisa u oblasti javnih nabavki s direktivama EU, što podrazumeva i donošenje novog Zakona u 2017. godini, kojim će se zakonodavstvo iz ove oblasti u Republici Srbiji u potpunosti uskladiti sa zakonodavstvom EU. Rad na izradi novog Zakona o javnim nabavkama je u toku, ali je lišen i minumuma transparentnosti, čime su zainteresovani akteri, stručna javnost i građansko društvo u potpunosti isključeni iz ovog važnog procesa.

Izvestan broj odredaba Zakona su toliko nejasne i bez konkretnih sankcija (koje bi im omogućile primenu) ili su u velikoj meri neprimenjive zbog neusklađenosti sa ostalim propisima u pravnom sistemu Republike Srbije, da su dovele do toga da mnogi instituti koje uređuje taj zakon nikada od usvajanja Zakona nisu primenjeni (recimo, nijedan prekršajni postupak nije sproveden, Republička komisija nije izrekla niti jednu novčanu kaznu, pravila o borbi protiv korupcije i sprečavanju sukoba interesa gotovo da se ne primenjuju). Pored navedenog, postoji više nego očigledna potreba da se određene odredbe u znatnoj meri redefinišu kako bi bile pojašnjene i kako bi se omogućila njihova realna primena u praksi. Sve to ozbiljno ugrožava sistem javnih nabavki i čini ga neefikasnim, neekonomičnim i u velikoj meri podložnim korupciji, na šta su antikorupcijske organizacije građanskog društva ukazivale prethodnih godina.

Sve navedeno smo, kao predstavnici građanskog društva, zainteresovani za zaštitu i očuvanje javnog interesa, imali u vidu prilikom izrade ove analize i upravo zbog toga smo nastojali da predložimo izmene važećih odredaba i sadržinu nekih novih (koje će zajedno biti deo novog Zakona o javnim nabavkama) tako da budu jasne, primenjive i u najvećoj mogućoj meri usklađene sa propisima Evropske unije. 

Ovu analizu Toplički centar za demokratiju i ljudska prava i Koalicija za nadzor javnih finansija stavljaju na razmatranje i javnu debatu stručnoj javnosti, građanskom društvu, zainteresovanim akterima, nadležnim institucijama i građanima Srbije, u nadi da ponuđeni tekst predstavlja dobru osnovu za promišljanje najboljih mogućih rešenja za unapređenje stanja u javnim nabavkama – oblasti u kojoj je u prethodnim godinama iskazan i o trošku građana Srbije realizaovan visok koruptivni potencijal.

Analizu problema u primeni ZJN sa predlozima za izmene važećih odredaba možete naći na sledećem linku: http://www.nadzor.org.rs/pdf/Analiza%20ZJN%20sa%20predlozima%20za%20izmene.pdf