Okrugli sto o evaluaciji kvaliteta u javnim nabavkama u zdravstvu

9.05.2017.

Izvor: www.amcham.rs

 

U utorak, 9. maja 2017. godine, AmCham je organizovao Okrugli sto o evaluaciji kvaliteta u javnim nabavkama medicinske opreme i materijala, na kojem su prisustvovali predstavnici relevantnih institucija, kao i naručilaca i ponuđača.

Učesnici su imali priliku da se upoznaju sa komparativnim praksama u državama Evropske unije, u primeni kriterijuma ekonomski najpovoljnije ponude. Damir Detić, Predsedavajući Odbora za zdravstvo u AmCham Hrvatska, istakao je važnost primene kriterijuma ekonomski najpovoljnije ponude u javnim nabavkama u zdravstvu, kao i zaključke o potencijalnom uticaju najniže cene u javnim nabavkama na kliničke ishode. Takođe, predstavljeni su rezultati analize, koji pokazuju značajan porast revizije operacija kuka i kolena u slučajevima kada se ortopedski implatanti nabavljaju po kriterijumu najniže cene. Gospodin Detić je istakao da najniža cena u javnim nabavkama ima uticaj na stepen revizije operacija, stepen komplikacija (krvarenje, infekcije...), stepen smrtnosti, dužinu ostanka u bolnici, stepen infekcije u hirurškim zahvatima, stepena bolničke infekcije, stepen administracije krvi i krvnih derivata, stepen embolijskih incidenata – duboke venske tromboze, plućna embolija, dana van posla/nemogućnosti vođenja normalnog života. ,,Ne bi trebalo da priuštimo sebi luksuz da javne nabavke u zdravstvu sprovodimo bez detaljnog razmatranja o tome kako roba i usluge koju nabavljamo može uticati na klinički ishod i ukupne troškove lečenja“, istakao je Detić.