MUP baca milion evra na tonere

17.04.2017.

Izvor: www.danas.rs

 

Početkom aprila MUP je raspisao tender za nabavku 9.390 komada tonera. Ako se ovaj postupak ne preispita i ne zaustavi, budžet Ministarstva može biti oštećen za čak 115 miliona dinara. Analizom konkursne dokumentacije utvrđena su dva problema.

Tender nije u skladu sa zakonom jer konkursna dokumentacija sadrži protivzakonite uslove za učešće. Ponuda se ograničava isključivo na tonere originalnih proizvođača, dok ne postoji mogućnost navođenja ponude odgovarajuće alternative, što je obaveza iz člana 71 Zakona o javnim nabavkama. Tender nije svrsishodan. Cena originalnih proizvođača je od dva do 10 puta viša od kvalitetnih sertifikovanih kompatibilnih tonera. Prema konkursnoj dokumentaciji MUP insistira na nabavci originalnih tonera jer smatra da bi korišćenje sertifikovanih kompatibilnih tonera ugrozilo garanciju štampača, što nije u skladu sa pravilima garancije svih većih proizvođača štampača i tonera.

Prema raspoloživim podacima, kvalitet originalnih i kvalitet sertifikovanih kompatibilnih tonera je skoro ili potpuno isti, proizvode se prema industrijskim standardima i prodaju sa sopstvenom garancijom. Praksa korišćenja sertifikovanih kompatibilnih tonera nije pokazala da se ovi toneri kvare u većoj meri nego originali ili da kvare štampače, dok zvanični uslovi garancije velikih proizvođača, kao i ovlašćeni servisi štampača koje smo kontaktirali, potvrđuju da se garancija na uređaj ne gubi korišćenjem neoriginalnog tonera, već samo ukoliko se utvrdi da je kvar na štampaču izazvao neispravan neoriginalan toner.

MUP je objavio da ugovor vredan 52 miliona dinara o nabavci štampača iz 2016. godine, za koje se nabavljaju toneri, predviđa da se garancija narušava korišćenjem bilo kojih tonera koji nisu originalni. Ukoliko je to tačno, MUP je potpisao štetan ugovor sa dobavljačima ovih štampača, po gorim uslovima nego što su to uslovi za druga lica, i koji je u suprotnosti sa uslovima velikih proizvođača. Zbog toga je potrebno promeniti uslove garancije ovog ugovora i u budućnosti izbegavati ovakve uslove u ugovorima.

Više pročitajte na: