Javne nabavke i dalje sporne u poslovanju ministarstva odbrane

08.08.2016.

Izvor: www.capital.ba

 

Kancelarija za reviziju institucija BiH, nakon analize finansijskog poslovanja institucija BiH u 2015. godini, dala je Ministarstvu odbrane mišljenje sa rezervom uz skretanje pažnje za pojedina pitanja, a posebno na proces javnih nabavki, za koji je ocijenjeno da nije efikasan ni pouzdan.

Član Komisije za odbranu i bezbjednost Parlamentarne skupštine BiH Dušanka Majkić, koja kontinuirano upozorava na probleme u funkcionisanju Ministarstva odbrane, uključujući i provođenje javnih nabavki, izjavila je Srni da će se ova komisija u narednom periodu pozabaviti izvještajem Kancelarije za reviziju.

„Evidentno je da nema napretka u odnosu na godinu ranije“, konstatovala je Majkićeva, ističući da poseban problem u sistemu javnih nabavki u Ministarstvu odbrane predstavlja problem nepostojanja pravog plana nabavki.

I u revizorskom izvještaju Ministarstvu odbrane preporučeno je da s ciljem uspostavljanja efikasnog sistema javnih nabavki dodatno unaprijedi sve faze u postupcima, posebno planiranje.

Prema riječima Majkićeve, ovo potvrđuje da Ministarstvo odbrane ne poštuje ranije preporuke Parlamentarne skupštine koje se odnose na probleme u javnim nabavkama.

„Igraju se i parlamentom i javnošću, a najveći su budžetski potrošači“, upozorila je Majkićeva, uz zamjerku što u revizorskom izvještaju za prošlu godinu nije taksativno pobrojano koje je ranije preporuke parlamenta, odnosno revizora Ministarstvo odbrane izvršlo, a koje ne.

Prema nalazima revizije, ključni rizici u fazi planiranja u Ministarstvu odbrane uključuju neadekvatno pripremljen plan javnih nabavki bez prethodno pripremljene analize bazirane na ispitivanju tržišnih uslova, pogrešnu i nepotrebnu investiciju, precijenjene potrebne količine roba, ugovaranje nepotrebnih količina i slično.

U revizorskom izvještaju naglašeno je da su odgovorna lica u Ministarstvu odbrane u fazi planiranja nabavki dužna utvrditi stvarne potrebe i realno procijeniti vrijednost nabavki za svaki predmet nabavke te nabavku robe, usluga i radova uskladiti sa finansijskim sredstvima obezbijeđenim u budžetu.

Revizori zahtijevaju brži i efikasniji protok dokumentacije u procesu javnih nabavki, a zamjerku su stavili i na visok iznos poništenih postupaka javnih nabavki ocjenjujući da je uzrok u slabom procesu pripreme.

Ministarstvo odbrane u 2015. godini planiralo je 35,6 miliona KM za javne nabavke, a putem javnih nabavki ugovoreno je robe i usluga u iznosu 18 miliona KM.

 

Više pročitajte na: http://www.capital.ba/javne-nabavke-i-dalje-sporne-u-poslovanju-ministarstva-odbrane/