Focus Highlights

Srbija

POZIV ZA UČEŠĆE U OBUCI

Poziv organizacijama građanskog društva Zapadnog Balkana za učešće u obuci o javnim nabavkama