Focus Highlights

Македонија

Обука за јавни набавки со право на поднесување пријава за регионален подгрант

Покана за граѓански организации од државите од Западен Балкан да учесвуваат на обука за јавни набавки