Bosna i Hercegovina

Fond otvoreno društvo Bosna i Hercegovina

Adresa : Maršala Tita 19, 71000 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

Tel: + 387 33 444 488

Fax: + 387 33 444 488

Web: http://www.osfbih.org.ba

E-mail: osf@osfbih.org.ba

Fond otvoreno društvo Bosna i Hercegovina (FOD BiH) je nezavisna i neprofitna organizacija, koja radi kao dio mreže Soros Fondacija, osnovana 1993. godine i usmjerena je na unapređivanje otvorenog društva. Do sada je FOD BiH investirao više od 100 miliona dolara u obrazovanje, pravosuđe, lokalnu samoupravu, medije, kulturne i druge projekte.

Strateški prioriteti FOD BiH u razdoblju od 2012 i 2014 godine su: - zagovaranje pristupa kvalitetnijem obrazovanju - bez diskriminacije; poticanje uslova za bolje i učinkovitije politike i prakse nediskriminacije i poštivanja ljudskih prava u BiH; unapređivanje politika koje omogućuju veću transparentnost vladinih aktivnosti; unapređivanje demokratskog upravljanja na lokalnom nivou kao i poboljšanje zakonodavstva i izvršne vlasti; podrške poboljšanju položaja romske zajednice, suprotstavljanje građanskog identiteta nacionalizmu i daljem razaranju društva; poticanje edukacije civilnog društva za rješavanja spornih pitanja u dijalogu s Vladom.

FOD BiH je, zajedno sa četiri regionalna partnera, proveo projekat BACCI - Balkanska Anti-koruptivna građanska inicijativa 2010/2011, koji je finansiran od strane Evropske komisije kroz IPA program 2008 – Podrška civilnom društvu: Partnerska akcija “Borba protiv korupcije, organiziranog kriminala i trgovine’’.