Fokus / Фокус / Fokus

POZIV ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA

BTW
Poziv za učešće na treningu i finansiranje projekata praćenja javnih nabavki u Bosni i Hercegovini

POZIV ZA UČEŠĆE U OBUCI

BTW
Poziv organizacijama građanskog društva Zapadnog Balkana za učešće u obuci o javnim nabavkama

POZIV ZA OBUKU

BTW
Poziv organizacijama civilnog društva za Obuku o javnim nabavkama

THIRRJE PËR TRAJNIM

BTW
Thirrje për Organizatat e Shoqërisë Civile të Ballkanit Perëndimor për të marrë pjesë në Trajnimin mbi Prokurimin Publik

Обука за јавни набавки со право на поднесување пријава за регионален подгрант

BTW
Покана за граѓански организации од државите од Западен Балкан да учесвуваат на обука за јавни набавки

Kosova synon ta ulë korrupsionin me prokurimin elektronik

Që nga 1 shatori i këtij viti, të gjitha ofertat e tenderimit publik në vlera të mëdha pranohen në mënyrë elektronike dhe jo fizike, siç ka qenë deri më tash.

Diskutohet pasiguria juridike dhe mungesa e monitorimit në prokurim publik

Demokraci Plus (D+), të mërkurën ka mbajtur një tryezë diskutimi lidhur me punën e Organit Shqyrtues të Prokurimit (OShP) dhe procesin e monitorimit të aktiviteteve të prokurimit aga ana e Komisionit Rregullativ të Prokurimit Publik (KRPP).

Stav NVO-a: Aktuelni sistem obesmišljava javne nabavke i legalizira bezočnu pljačku

Timovi Fonda otvoreno društvo BiH, Razvojne agencije - Eda Banja Luka, Transparency Internationala BiH, Centra za istraživačko novinarstvo BiH i Udruženja građana "Tender" Banja Luka analizirali su postupke ovogodišnjih javnih nabavki, vrijednih više od dvije milijarde KM.

Tenderske dokumentacije postale javno dostupne na Portalu javnih nabavki

Agencija za javne nabavke BiH kontinuirano radi na unaprjeđenju funkcionalnosti Portala javnih nabavki (www.ejn.gov.ba).

REVIZIJA INSTITUCIJA BIH

POTVRĐENO POZNATO: Netransparentna i neefikasna realizacija ugovora o javnim nabavkama